Polityka prywatności i ochrony danych

sklepu e-commerce ALLFLEX POLSKA SP. Z O.O.

 

1. Dane osobowe

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, w zakresie korzystania przez Państwa z niniejszej witryny (zarówno w przypadkach, gdy są Państwo Użytkownikiem, jak również w przypadkach, gdy są Państwo przedstawicielem, pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem Użytkownika), jest ALLFLEX POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Psarach Małych, ul. Nekielska 11G 62-300 Września, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000213893, NIP: 7792236465, REGON: 634603845. Zapewniamy, że jako Administrator zapewniamy pełną zgodność dokonywanego przez nas przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych wynikającymi z RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo z nami kontaktować za pośrednictwem [adresu e-mail: inspektor@allflexpolska.pl].

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w szczególności na podstawie zawieranych przez Państwa umów lub wyrażanych przez Państwa zgód, jak również na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celu:

 

a. wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących;

b. realizacji Państwa zamówień;

c. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

d. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;

e. marketingu produktów lub usług własnych;

f. marketingu produktów lub usług podmiotów z nami powiązanych i współpracujących.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 

a. przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia lub wykonania umowy,

b. do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu lub cofnięcia zgody – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonych przez Państwa zgód;

 

Informujemy, że przysługują Państwu:

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c. prawo żądania usunięcia danych,

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

e. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych

 

Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

a. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

b. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

c. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

d. prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

Dla celów administracyjnych, Państwa dane mogą być przekazywane do powiązanych z nami spółek, będących częścią grupy Allflex lub przechowywane na serwerach administrowanych przez podmioty trzecie, w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim wypadku, gwarantujemy, że podmioty te spełniają wszelkie wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa Państwa danych. Dane przekazujemy wyłącznie podmiotom, które opracowały i wdrożyły odpowiednie polityki bezpieczeństwa danych.

 

Komunikacja e-mail.

a. Wszystkie maile są wyraźnie oznaczone jako pochodzące od nas.

b. Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę, przesyłamy informacje na temat zmian na naszej stronie i w naszej ofercie. Maile te zawierają informację o tym, w jaki sposób zrezygnować z subskrypcji.

c. W przypadku, gdy chcielibyśmy skierować do Państwa ofertę jednego z naszych partnerów, zapytamy o Państwa wyraźną zgodę

d. Zgodnie z naszymi regulacjami, nie przesyłamy informacji masowo (tzw. Spam)

 

2. Pliki „cookies”

 

W ramach witryny Administrator wykorzystuje pliki „cookies" – małe pliki tekstowe zapisywane domyślnie na urządzeniu Użytkownika w celu rejestrowania ich aktywności na stronie.

Pliki „cookies" są chronione przed odczytem przez osoby trzecie za pomocą standardowych zabezpieczeń stosowanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

Używamy dwóch rodzajów „cookies": krótkoterminowe („session-cookies"), które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, a następnie są trwale usuwane z pamięci urządzenia; długoterminowe (trwałe) „cookies", przechowywane na urządzeniu Użytkownika, gdzie pozostają do momentu ich skasowania.

Celem korzystania z plików „cookies" jest poprawna konfiguracja strony polegająca na dostosowaniu zawartości do preferencji Użytkownika, rozpoznaniu jego urządzenia oraz jego lokalizacji, zapamiętaniu wybranych ustawień, uwierzytelnianiu Użytkownika i zapewnieniu sesji, jak również pełnej funkcjonalności stron internetowych oraz analiz i badań oraz audytu oglądalności oraz świadczenia usług reklamowych. Stosowanie przez Użytkowników plików „cookies" nie powoduje uszkodzenia komputera Użytkownika ani zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Nie stosujemy plików „cookies" bez Państwa zgody. Zgoda może zostać wyrażona samodzielnie i w każdym czasie za pomocą akceptacji niniejszej Polityki Prywatności lub poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej (za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień). Akceptacja plików „cookies" nie jest konieczna do korzystania ze strony, jednak jej brak spowoduje, że część funkcjonalności nie będzie działać poprawnie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies" korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej.

W przypadku, gdy uzyskujesz dostęp do treści na naszej stronie za pomocą zewnętrznych serwisu, te serwisy mogą pozostawiać „cookies" na twoim urządzeniu. Nie odpowiadamy za polityki dotyczące „cookies" stosowane przez takie zewnętrzne podmioty.

Korzystamy z technologii Hotjar  aby lepiej zrozumieć Państwa potrzeby. Hotjar pozwala nam określić, ile czasu użytkownicy spędzają na konkretnych stronach, jakie linki klikają najchętniej a jakie najrzadziej, etc. Hotjar korzysta z plików „cookies" w celu gromadzenia danych na temat zachowań Użytkowników oraz informacji takich jak rodzaj urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego do odwiedzania naszych stron. Zapewniamy, że zarówno Allflex Polska, jak i Hotjar, nie wykorzystują tych danych do identyfikowania użytkowników. Politykę bezpieczeństwa Hotjar znajdziesz tutaj (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/). 

 

3. Formularz zgód marketingowych

 

*Zgadzam się, aby Allflex Polska sp. z o.o. kontaktowała się ze mną za pomocą moich danych podanych w powyższym formularzu, w celu odpowiedzi na moje zapytanie kontaktowe.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Allflex Polska sp. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez administratora w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez administratora podanych przeze mnie danych osobowych, podmiotom współpracującym z administratorem w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów lub usług podmiotów trzecich współpracujących z administratorem w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

 

Informujemy, że wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania z Państwem kontaktu. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności znajdą państwo tutaj (Polityka prywatności).

 

4. Lista podmiotów współpracujących z administratorem danych

 

1. SAS ALLFLEX EUROPE

35 Route des Eaux

35500 Vitre

313 620 783

France

 

2. ANTELLIQ HOLDINGS

Sasu Antelliq Holdings France

35 Route des Eaux

35500 Vitre

793 620 220

France

 

3. MERCK & Co., Inc.

Kenilworth

2000 Galloping Hill Road

Kenilworth, N.J. 07033

(908) 740-4000

 

5. Dane kontaktowe administratora danych

 

ALLFLEX POLSKA SP. Z O.O.

Psary Małe ul. Nekielska 11G 62-300 Września

 

Biuro:

Telefon: +48 61 895 20 10

Fax: +48 61 895 20 12

E-mail: biuroallflex@merck.com

 

Dział sprzedaży produktów do identyfikacji wizualnej:

Telefon: +48 61 895 20 13

Telefon: +48 61 895 20 14

E-mail: kolczykiallflex@merck.com

 

Dział marketingu:

Telefon: +48 533 663 382

E-mail: marketing@allflexpolska.pl

 

OBOWIĄZKOWE DANE SPÓŁKI

Allflex Polska sp. z o.o. Siedziba i adres: ul. Nekielska 11G, Psary Małe, 62-300 Września, Polska, Sąd rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000213893, NIP: 7792236465, REGON: 634603845, Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł (opłacony w całości).